Politica de confidentialitate privind datele cu caracter personal

SC TOTAL TEHNIC SRL în calitate de administrator al website-ului www.totaltehnik.ro respectă caracterul privat şi securitatea informaţiei furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizaţi acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat şi aplică prezenta Politică de Confidenţialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 Noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a) date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizica identificata sau identificabila; o persoană identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
c) stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă aceasta structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata după criterii functionale ori geografice;
e) operator – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
f) persoana imputernicita de către operator – o persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) terţ – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
h) destinatar – orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime – date care, datorită originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificata sau identificabila.

Colectarea de date cu caracter personal
SC TOTAL TEHNIC SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Datele personale solicitate in formularul de comanda sau in formularul de contact sunt necesare la intocmirea facturilor pentru bunurile comandate dar si pentru intocmirea AWB-urilor sau altor documente, in cazul in care produsele comandate sunt livrate prin firme de transport (actiune prin care transportatorul identifica persoanele la care trebuie sa ajunga produsele comandate).

Aceste date pot fi dezvaluite autorităților publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

SC TOTAL TEHNIC SRL colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul website-ului, tipul de echipament hardware, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat.

SC TOTAL TEHNIC SRL folosește în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii legate de cookies vizitați pagina Politica de utilizare Cookie-uri.

Prevederi speciale legate de minori
Serviciile SC TOTAL TEHNIC SRL nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 16 ani) şi nu vom stoca sau prelucra informaţii cu caracter personal ce aparţin persoanelor sub 16 ani.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul website-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Securitatea datelor colectate
SC TOTAL TEHNIC SRL utilizează metode și tehnologii de securitate și proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Colectarea datelor cu caracter personal se face utilizând o conexiune SSL criptată, folosindu-se un certificat digital.

Serverele pe care website-urile nostre sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitată, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punct de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

SC TOTAL TEHNIC SRL semnalează faptul că niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil. Prin urmare, desi utilizam mijloace acceptabile comercial pentru a proteja informațiile dumneavoastră personale, nu putem garanta securitatea absolută.

Durata prelucrării datelor
Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001.

Legături externe
Website-urile noastre pot conține legături spre alte website-uri, în afara controlului SC TOTAL TEHNIC SRL, website-uri pe care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste link-uri veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de a noastră.

Modificări ale Politicii de confidențialitate
SC TOTAL TEHNIC SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment prezenta Politică de Confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. Pentru a vă asigura ca sunteți la curent cu practicile noastre actuale privind confidențialitatea, vă rugăm să verificați periodic această pagină.

Legislaţie
Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul SC TOTAL TEHNIC SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi supus rezolvării instanţei judecătoreşti competente.

Date de contact
Daca aveți întrebări legate de Politica noastră de Confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de email office@totaltehnik.ro și vă vom contacta în cel mai scurt timp.

Extras din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”):

Pct 32 : “Consimţământul ar trebui acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal. Acesta ar putea include bifarea unei căsuţe atunci când persoana vizitează un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societăţii informaţionale sau orice altă declaraţie sau acţiune care indică în mod clar în acest context acceptarea de către persoana vizată a prelucrării propuse a datelor sale cu caracter personal.”